info@strategia.com.tr      +90 216 456 20 80

Eğitim Bilgi Sistemi

Bologna Süreciyle Avrupa Birliği Ülkeleri, yükseköğretim kurumlarını yeterlikler çerçevesinde değerlendirmeyi ve Avrupa genelinde ortak bir kalite anlayışı oluşturmayı hedeflemektedir. Yine bu süreçte Eğitim - Öğretim süreçlerinin tanımlı, şeffaf ve sürekli geliştirilebilir bir çerçeveye taşınması hedeflenmektedir.

Bunun için üniversitelerin diğer bilgi sistemleri ile entegre çalışan ve Eğitim - Öğretim süreçlerini geliştirmeye yönelik yazılımlara ihtiyaçları vardır. İşte tam da bu noktada Eğitim Bilgi Sistemi ürününüz üniversitelere katma değer katmaktadır. EBS kapsamındaki modüller, bologna sürecinin hedeflerini destekleyecek şekilde geliştirilmiştir. Üniversiteler Diploma Etiketi başvurusu için EBS sistemini kullanmaktadırlar.

Bu bağlamda EBSiçerisinde, kaliteyi arttırmaya yönelik, çeşitli anketler, diploma ve eğitim sürelerinin denkliğe yönelik Diploma Eki alabilme, AKTS sistemine uygun transkript alabilme gibi birçok imkan sunulmakta ve bu proje de Öğrenci Bilgi Sistemi ile entegre çalışmaktadır.

EBS Özellikleri:

1.       Okutulan Programların

1.1         Amaç

1.2         Hedef

1.3         Kazanılan Derece

1.4         Kazanılan Derecenin Seviyesi

1.5         Akademik Kadro

1.6         Kayıt Kabul Koşulları

1.7         Önceki Öğrenmenin Tanınması

1.8         Program Tanımı

1.9         Program Yeterlilikleri

1.10     Mezunların Meslek Profili

1.11     Bir Üst Kademeye Geçiş

1.12     Öğretim Programı

1.13     Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

1.14     Mezuniyet Koşulları

1.15     Eğitim Türü

1.16     Bölüm Başkanı(ya da Eşdeğeri)

1.17     Değerlendirme Anketi

2.       Okutulan Derslerin:

2.1         Ders Bilgileri

2.2          Ders Akışı

2.3         Kaynaklar

2.4         Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

2.5         Akts / İş Yükü Tablosu

  Bize Ulaşın
  STRATEGIA Information Technologies

Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Çelik Plaza
No:137/1 Kat:3 34750 Ataşehir/İstanbul

Tel : +90 216 456 20 80
Mail : info@strategia.com.tr

  Bizi Takip Edin